ຄັງເກັບຂອງບ໋ອກ

ບໍລິການຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ bug Heartbleed ຜູ່ໃຊ້ຄວນປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ

ເມື່ອ 3 ມື້ກ່ອນໄດ້ມີການພົບ bug ຮ້າຍແຮງໃນ OpenSSL ທີ່ເອີ້ນຊື່ກັນວ່າ “Heartbleed” ໂດຍ bug ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ ເພາະຊອບແວທີ່ໃຊ້ OpenSSL ຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນເວັບໄຊ ແລະ ບໍລິການດັງຕ່າງໆເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. Advertisements

Tagged with: ,
Posted in ຂ່າວເທັກໂນໂລຢີ