10 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບ ໃຊ້ Google ຂັ້ນເທບ


image

ສືບເນື່ອງຈາກ 10 ເຄັດບໍ່ລັບໃຊ້ Google ຂັ້ນເທບທີ່ໂພສຕ໌ໄປວານນີ້ ມີສະມາຊິກເຮົາບອກມາວ່າອ່ານຍາກຫຼາຍ (ເຫັນດີນຳ ອ່ານຍາກແຮງອີຫຼີຫັ້ນແລະ), ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະນຳສະເໜີໃໝ່ໃນຮູບແບບບົດຄວາມແທນ. ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ຂ້າງລຸ່ມເລີຍ.

10 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບ ໃຊ້ Google ຂັ້ນເທບ

1. ໃຫ້ສະແດງຜົນການຄົ້ນຫາຈາກເວັບໄຊສະເພາະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ

ພຽງແຕ່ພິມ site:ຊື່ເວັບໄຊ ຕາມດ້ວຍຄຳຄົ້ນຫາ. ຕົວຢ່າງ: site:www.108job.la savannakhet
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ເຮົາຍັງສາມາດໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ສະແດງຜົນການຄົ້ນຫາຈາກໂດເມນເນມໃດໜຶ່ງໄດ້ອີກ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ site:edu political science ເຊິ່ງວິທີນີ້ຈະສະແດງຜົນການຄົ້ນຫາ political science ຈາກເວັບໄຊທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ .edu ທັງໝົດ.

2. ຈຳກັດຂອບເຂດຜົນການຄົ້ນຫາ

ເຮົາສາມາດຈຳກັດຂອບເຂດຜົນການຄົ້ນຫາໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ “-“ ຕາມດ້ວຍຄຳທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງໃນຜົນການຄົ້ນຫາ. ຕົວຢ່າງ nurse -movies ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຄົ້ນຫາຄຳວ່າ nurse ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ movies (ຮູບເງົາ)

3. ກຳນົດຂອບເຂດຂອງສອງຈຳນວນ

ເຕັກນິກນີ້ເໝາະສຳລັບການຄົ້ນຫາທີ່ຕ້ອງການຂອບເຂດຂອງຈຳນວນ ຫຼື ຶໄລຍະເວລາ ເຊັ່ນ ຄົ້ນຫາລາຄາເຄື່ອງ, ເຫດການໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ. ວິທີໃຊ້ແມ່ນ ພິມ “..” ຂັ້ນກາງລະຫວ່າງຕົວເລກສອງຈຳນວນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: world population 2000..2012 ເຊິ່ງຈະຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ ແຕ່ປີ 2000 ຫາ 2012.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວທ່ານຍັງສາມາດກຳນົດພື້ນ ຫຼື ເພດານຂອງຈຳນວນ ຫຼື ໄລຍະເວລາກໍໄດ້ ໂດຍໃສ່ໂຕເລກແຕ່ພຽງອັນດຽວ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ laptop ..400$ ເຊິ່ງຈະຄົ້ນຫາ laptop ທີ່ມີລາຄາ 400$ ລົງມາ ຫຼື france 1800.. ເຊິ່ງຈະຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນປະເທດຝຣັ່ງແຕ່ປີ 1800 ມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ

4. ຄິດໄລ່ເລກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງຈັກຄິດໄລ່

ຫຼາຍຄົນຄົງຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ Google ສາມາດໄລ່ເລກໃຫ້ເຮົາໄດ້ ເຊິ່ງວິທີໃຊ້ກໍ່ບໍ່ຍາກ ພຽງແຕ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງເຄື່ອງໝາຍລຸ່ມນີ້ກ່ອນ:
+ ບວກ ຕົວຢ່າງ 8+4
– ລົບ ຕົວຢ່າງ 99-66
* ຄູນ ຕົວຢ່າງ 7*4
/ ຫານ ຕົວຢ່າງ 6/2
^ ຍົກກຳລັງ ຕົວຢ່າງ 8^3
sqrt(…) ຮາກຂັ້ນສອງ ຕົວຢ່າງ sqrt(9)
log(…) ໂລກາຣິດພື້ນ 10 ຕົວຢ່າງ log(6)
ແລະ ອື່ນໆ

5. ຄົ້ນຫາໄຟລ໌ສະເພາະ

ຖ້າຕ້ອງການຄົ້ນໃຫ້ໄຟລ໌ນາມສະກຸນໃດໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ພິມ filetype:ນາມສະກຸນໄຟລ໌ທີ່ຕ້ອງການ ຕາມດ້ວຍຄຳຄົ້ນຫາ ຕົວຢ່າງ filetype:docx ປະເທດລາວ ເຊິ່ງຈະຄົ້ນຫາໄຟລ໌ .docx ທີ່ມີເນື້ອຫາກ່ຽວກັບປະເທດລາວ

6. ຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບພາສາອັງກິດ

ພິມ define ຕາມດ້ວຍຄຳສັບທີ່ຕ້ອງການຮູ້ຄວາມໝາຍ ຕົວຢ່າງ define pneumonia

7. ປ່ຽນຈາກຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງໄປເປັນຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງ

ຕ້ອງການປ່ຽນມວນສານຈາກ kg ເປັນ lbs (ປອນ)? ຕ້ອງການປ່ຽນສະກຸນເງິນຈາກ ໂດລາສະຫະລັດເປັນບາດໄທ? ຫຼື ຕ້ອງການປ່ຽນອຸນຫະພູມຈາກຟາເຣນຮາຍເປັນເຊວຊຽສ? Google ຊ່ວຍໄດ້ ພຽງແຕ່ພິມ ຫົວໜ່ວຍທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນ ຕາມດ້ວຍ to ຫຼື in ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນເປັນ ຕົວຢ່າງ 10 kg to lbs, 30 usd in jpy (ເຢນຍີ່ປຸ່ນ) ຫຼື 34 c in f ເປັນຕົ້ນ.

8. ກວດສອບສະພາບອາກາດ

ກວດສອບສະພາບອາກາດໄດ້ໂດຍພິມ weather ຕາມດ້ວຍຊື່ເມືອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢາກຮູ້ສະພາບອາກາດ ຕົວຢ່າງ weather savannakhet

9. ກວດສອບເວລາທ້ອງຖິ່ນ

ຢາກຮູ້ເວລາຢູ່ເມືອງຕ່າງໆທົ່ວໂລກ Google ກໍຊ່ວຍໄດ້ອີກ ພຽງແຕ່ພິມ time ຕາມດ້ວຍຊື່ເມືອງ, ແຂວງ, ລັດ, ແຄວ້ນ ຫຼື ປະເທດ ທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ເວລາ ຕົວຢ່າງ time thakhek ເຊິ່ງຈະສະແດງເວລາທ້ອງຖິ່ນໃນຂະນະນັ້ນຂອງເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

10. ຄົ້ນຫາຈຳນວນປະຊາກອນ

ວິທີໃຊ້ພຽງແຕ່ພິມ population ຕາມດ້ວຍຊື່ເມືອງ, ລັດ, ແຂວງ ຫຼື ປະເທດ ຕົວຢ່າງ population hanoi ແຕ່ປະເທດລາວເຮົາມີແຕ່ຂໍ້ມູນປະຊາກອນຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (population vientiane) ແລະ ທົວປະເທດ (population laos) ເທົ່ານັ້ນ.

ຫວັງວ່າຂໍ້ມູນທີ່ນຳສະເໜີໄປນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່ໜ້ອຍກໍຫຼາຍແກ່ຜູ່ອ່ານທຸກທ່ານ. ຂອບໃຈທີ່ອ່ານຈົນຈົບ ^^

Advertisements
Tagged with: ,
Posted in ຂ່າວເທັກໂນໂລຢີ

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: