[ດຣາມາ] Tim Cook ຢາກຮ້າຍ ໄລ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ສົນແຕ່ກຳໄລໃຫ້ຂາຍຮຸ້ນຖິ້ມ


image

Tim Cook, CEO ຄົນປັດຈຸບັນຂອງ Apple Inc.,

ເຫດເກີດກາງງານປະຊຸມຜູ່ຖືຮຸ້ນຂອງ Apple ເມື່ອ Tim Cook ເກີດອາການບໍ່ພໍໃຈຕົວແທນຂອງສູນວິໄຈນະໂຍບາຍສາທາລະນະແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຫຼື NCPPR (National Center for Public Policy Research) ທີ່ສະເໜີໃຫ້ Apple ເລືອກລົງທຶນແຕ່ໃນສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ກຳໄລເທົ່ານັ້ນ.

ສ່ວນຕົ້ນເຫດທີ່ນຳມາເຊິ່ງດຣາມາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເກີດຈາກການທີ່ຕົວແທນຂອງ NCPPR ຕ້ອງການໃຫ້ Apple ເປີດເຜີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (Sustainability Program) ເຊິ່ງເປັນໂຄງການກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼຸດການປ່ອຍກາສຄາບອນໄດອັ
ອກໄຊ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກຮ້ອນ ເປັນຕົ້ນ.

ທາງຕົວແທນຂອງ NCPPR ໄດ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນທີ່ປະຊຸມຜູ່ຖືຮຸ້ນນຳ ແຕ່ໄດ້ຮັບການລົງຄະແນນສຽງພຽງແຕ່ 2.95% ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຂໍ້ສະເໜີນັ້ນເບິ່ງຄືວ່າຈະມີເລື່ອງຂອງການເມືອງຢູ່ເລັກໜ້ອຍ (ພັກ Democrat ຂອງສະຫະລັດເຊື່ອວ່າພາວະໂລກຮ້ອນເກີດຈາກຝີມືຂອງມະນຸດ ສ່ວນພັກ Republican ບໍ່ເຊື່ອ) ຄືເປັນຝ່າຍທີ່ບໍ່ເຊື່ອວ່າພາວະໂລກຮ້ອນນັ້ນເກີດຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ ເລີຍບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ Apple ນຳເງິນໄປລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫຼື ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ຄວນຈະເອົາມາລົງທຶນໃນສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລດີກວ່າ.

ດ້ານຕົວແທນຂອງ NCPPR ຍັງຄົງບໍ່ລົດລະຄວາມພະຍາຍາມ ເຖິງວ່າມະຕິຈະບໍ່ຜ່ານ ເລີຍຂໍແຊກໃນຊ່ວງຖາມ-ຕອບ ໂດຍຄຳຖາມທຳອິດທີ່ Tim Cook ຖືກຕົວແທນຈາກ NCPPR ອັດໃສ່ນັ້ນແມ່ນ “ເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ນຫຍັງ?” ເຊິ່ງ Tim Cook ໄດ້ຕອບວ່າ “ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາຄືຕ້ອງການໃຫ້ພະລັງງານທັງໝົດ 100% ທີ່ໃຊ້ ເປັນພະລັງງານທຳມະຊາດ”. ຕົວແທນ NCPPR ຖາມຕໍ່ອີກວ່າ “ທີ່ Apple ເຮັດໂຄງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້ເພາະໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ແມ່ນ ຫຼື ບໍ່?”.

Tim Cook ບໍ່ທັນໄດ້ຕອບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວກໍຖືກອັດຕໍ່ທັນທີ ໂດຍທາງ NCPPR ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Apple ສັນຍາວ່າຈະລົງທຶນແຕ່ກັບສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ກຳໄລເທົ່ານັ້ນ.

ແລະ ທັນໃດນັ້ນ Tim Cook ກໍຂຶ້ນທັນທີ. ຕາມຂ່າວລາຍງານວ່າ ບໍ່ເຄີຍເຫັນ Tim Cook ຢາກຮ້າຍຂະໜາດນີ້ມາກ່ອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວກໍລ່າຍຍາວອອກມາເປັນຊຸດວ່າ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ Apple ເຮັດນັ້ນ Apple ເລືອກທີ່ຈະເຮັດ ເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນນັ້ນບໍ່ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກ.

“ຕອນທີ່ເຮົາເຮັດໃຫ້ຄົນຕາບອດສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງເຮົາໄດ້ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຜົນຕອບແທນອີ່ຫຍັງພວກນັັ້ນເລີຍ” ແລ້ວ Tim Cook ກໍເວົ້າເຖິງກໍລະນີອື່ນໆເຊັ່ນ ເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເຊິ່ງເລື່ອງພວກນີ້ Apple ເປັນບໍລິສັດທີ່ຕິດອັນດັບຕົ້ນໆມາຕະຫຼອດ ເຊິ່ງໃຜອ່ານຂ່າວຕະຫຼອດກໍຄົງຈະຮູ້ກັນ.

ແລ້ວລຸງ Tim ກໍປິດທ້າຍວ່າ “ຖ້າຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຫຍັງທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງແຕ່ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນແລ້ວ ໄປຂາຍຮຸ້ນ Apple ໃຫ້ໝົດສາ”

ຈົບການປະຊຸມຜູ່ຖືຮຸ້ນ Apple ພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້.

ແຕ່ດຣາມາຍັງບໍ່ຈົບ ເພາະຫຼັງຈາກ NCPPR ໄດ້ຮັບຄຳຕອບແບບນັ້ນ ກໍເລີຍໄປຂຽນຂ່າວຂຶ້ນໜ້າເວັບວ່າ “Tim Cook ໄລ່ນັກລົງທຶນໃຫ້ໄປຕາຍ”. ເອົາເຂົ້າໄປ.

ເຊິ່ງຈົດໝາຍຖະແຫຼງການຂອງ NCPPR ນັ້ນມີເນື້ອໃນຍາວຢຽດໂຈມຕີ Apple ທຸກຢ່າງວ່າ ບໍ່ສົນໃຈນັກລົງທຶນແນ່ ແລ້ວກໍຈິກກັດວ່າຖືກ Al Gore ເປົ່າຫູເລື່ອງພາວະໂລກຮ້ອນ ຕື່ນຕົກໃຈກັນໄປເອງຕ່າງໆນາໆ, ເອົາເງິນໄປລົງທຶນເທົ່າໃດກໍກວດສອບບໍ່ໄດ້, ບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍັງເວົ້າໃຫ້ Apple ອີກວ່າ “Tim Cook ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບກັບເຮົາແລ້ວວ່າ ນັກລົງທຶນທີ່ສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງກຳໄລ ຫຼາຍກວ່າການພະຍາຍາມຫຼຸດການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວ ກໍບໍ່ຕ້ອງມາຊື້ຮຸ້ນ Apple”

ສະຫຼຸບແລ້ວ ປະເດັນຫຼັກທີ່ພາໃຫ້ເກີດປັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນ ຕົວເລກທີ່ Apple ໄດ້ນຳໄປໃຊ້ໃນການລົງທຶນເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນັ້ນ ມີຈຳນວນເທົ່າໃດກັນແທ້? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປີດເຜີຍ ແລະ ກວດສອບບໍ່ໄດ້ ແລະ ໜ້າຈະມີເລື່ອງການເມືອງຂອງ 2 ພັກໃຫຍ່ແຝງຢູ່ນຳ.

ໃຜທີ່ຕ້ອງການອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກໍອ່ານໄດ້ຈາກທີ່ມາເລີຍເນາະ.

ທີ່ມາ: macobserver, nationalcenter ຜ່ານ Droidsans

Advertisements
Tagged with: ,
Posted in ຂ່າວເຕັກໂນໂລຊີ, iOS

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: